Lidzbark.pl

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Lidzbarka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022  zadania z zakresu pomocy społecznej, skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.20201057 ze zm.) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. 

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami zamieszczono poniżej.

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej