Lidzbark.pl

Przewodnik po urzedzie

 

Struktura Organizacyjna Urzędu

Burmistrz LidzbarkaMaciej Krzysztof Sitarektel. 696 15 04
Zastępca BurmistrzaJanusz Bieleckitel. 696 12 93
Sekretarz Miasta i GminyAgnieszka Ptaszyńska

tel. 696 15 05

wew. 130

Skarbnik Miasta i GminyGabriela Sadowska

tel. 696 15 05

wew. 139


WEWNĘTRZNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

1)    Wydział Organizacyjny,

2)    Wydział Finansowy,

3)    Wydział Spraw Obywatelskich,

4)   Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

5)   Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska,

6)    Urząd Stanu Cywilnego,

 

STANOWISKA KIEROWNICZE

1)    Skarbnik – pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego,
(Gabriela Sadowska, tel. (23)696 15 05 wew. 139)

2)    Sekretarz
(Agnieszka Ptaszyńska, tel. (23)696 15 05 wew. 130)

3)    Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
(Małgorzata Nawrocka, tel (23) 696 15 05 wew. 135)

4)    Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
(Judyta Bagniewska, tel. (23) 696 15 05 wew. 126)

5)    Naczelnik Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
(Mariusz Badaczewski tel. (23) 696 15 05 wew. 133)

6)    Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska,
(Sylwia Skwarska, tel. (23) 696 15 05 wew. 144)

7)    Kierownik USC
(Małgorzata Goszka, tel. (23) 696 15 05 wew. 131)

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Inspektor ds. BHP –

Archiwista –

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Naczelnik WydziałuMałgorzata Nawrocka

pokój nr 12 A,

tel. 696 15 05 wew. 132

Podinspektor ds. obsługi Rady 

pokój nr 14,

tel. 696 15 05 wew. 135

Inspektor ds. kancelaryjnychAnna Marulska

pokój nr 9,

tel. 696 15 05

Inspektor
ds. kadr i obrotu gospodarczego

Podinspektor
ds. obrotu gospodarczego

Beata Lautenbach

Karolina Nasiłowska

pokój nr 7,

tel. 696 15 05 wew. 123

pokój nr 7,

tel. 696 15 05 wew. 123

Podinspektor ds. informatyki
i ochrony danych osobowych
Karol Murawski

pokój nr 8,

tel. 696 15 05 wew. 125

Podinspektor ds. turystyki 

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 182

Inspektor ds. promocji Katarzyna Kuca

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 182

Inspektor ds. promocji Natalia Sieg

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 182

Konserwator, goniecKazimierz Truszkowski

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

ArchiwistaAgnieszka Burkacka 
Podinspektor ds. organizacji pozarządowychAnna Malikowska

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 182

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Skarbnik Miasta
i Gminy
Gabriela Sadowska

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 139

Zastępca Skarbnika Miasta i GminyIwona Ziółkowska

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 122

Inspektor ds. finansowo-księgowychDanuta Urbańska

pokój nr 3,

tel. 696 15 05 wew. 141

Inspektor ds. finansowych – płacTeresa Wasiak

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 142

Inspektor ds. finansowo-księgowychKamila Leśniewska

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 142

Podinspektor ds.finansowych- wymiaru i egzekucjiAnna Szmit

pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Podinspektor ds. finansowych i rozliczeń podatku VATAnna Sadowska

pokój nr 5,

tel. 696 15 05 wew. 128

Podinspektor ds. finansowych – wymiaru podatków i opłatAnna Rynkowska

pokój nr 5,

tel. 696 15 05 wew. 128

Inspektor ds. finansowych – rozliczeń podatku VATIzabela Rzeszutko

pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
  
Inspektor ds. finansowych – wymiaru podatków i opłatJustyna Ruczyńska

pokój nr 5,

tel. 696 15 05 wew. 128

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik WydziałuJudyta Bagniewska

pokój nr 6,

tel. 696 15 05 wew. 200

Zastępca Naczelnika WydziałuSabina Wasilewska

pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Podinspektor
ds. ewidencji
ludności
Natalia Motyka

pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Podinspektor
ds. informacji niejawnych, spraw przeciwpożarowych
i koordynator służby zdrowia
Maria Karczewska

pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Podinspektor
ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych
Marcin Chyliński

pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Inspektor ds. monitoringuWojciech Sadowski 
Podinspektor
ds.  monitoringu
Klemens Ruczyński 

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik WydziałuMariusz Badaczewski

pokój nr 15,

tel. 696 15 05 wew. 133

Zastępca Naczelnika Wydziału

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych

Magdalena Rudzińska

pokój nr 20,

tel. 696 15 05 wew. 143

Inspektor ds. zamówień publicznychPaulina Wiśniewska

pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Podinspektor ds. koordynacji inwestycji, remontów i gospodarki mieniem komunalnym pokój nr 20,
tel. 696 15 05 wew. 143
Referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania
i gospodarki komunalnej
 

pokój nr 17,

tel. 696 15 05 wew. 138

Pomoc administracyjnaLiliana Rostkowska

pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 138

Podinspektor ds. funduszu sołeckiegoAnna Gawrych

pokój nr 20,

tel. 696 15 05 wew. 143

Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych
i krajowych
Justyna Figurska

pokój nr 16,

tel. 696 15 05 wew. 134

Podinspektor ds. koordynacji inwestycji
i remontów
 

pokój nr 16,

tel. 696 15 05 wew. 134

Robotnik gospodarczyKrzysztof Skuza 
Konserwator –  murarzMirosław Dobucki 
Robotnik budowlanyRobert Rynkowski 

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU GEODEZJI i OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik WydziałuSylwia Skwarska

pokój nr 21,

tel. 696 15 05 wew. 144

Zastępca Naczelnika Wydziału 

pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Podinspektor ds. zarządzania mieniem komunalnymDawid Tuptoński

pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 136

Inspektor ds. gospodarki gruntami i wspólnot mieszkaniowychMaria Kruszewska

pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 136

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościamiJanusz Sikora

pokój nr 19,

tel. 696 15 05  wew. 136

Starszy Inspektor ds. ochrony środowiskaMonika Wasilewska-Śliwińska

pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Podinspektor ds. zarządzania mieniem komunalnymKamila Sadowska

pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark

 

– poniedziałek         – w godzinach od 7.30 do 16.30

– wtorek                   – w godzinach od 7.30 do 15.30

– środa                     – w godzinach od 7.30 do 15.30

– czwartek               – w godzinach od 7.30 do 15.30

– piątek                    – w godzinach od 7.30 do 14.30

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej