Lidzbark.pl
Kto może otrzymać Lidzbarską Kartę Mieszkańca?

Kto może otrzymać Lidzbarską Kartę Mieszkańca?

Do otrzymania LKM uprawniony jest mieszkaniec Gminy Lidzbark, który:

- rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Działdowie oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Lidzbark;

- jest rolnikiem, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa.

Do otrzymania LKM uprawnieni są również następujący członkowie rodziny mieszkańca Gminy Lidzbark, stale zamieszkujący w Gminie Lidzbark, nieuzyskujący dochodów:

  • niepracujący współmałżonek;
  • dzieci do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujący naukę do 25 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby bezrobotne;
  • dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Lidzbark.

Załączniki:

Zarządzenie-nr-75-Zmiana-Zarządzenie-Nr-32-i-46-i-Regulamin-LKM

Zarządzenie-nr-75-Zmiana-Zarządzenie-Nr-32-i-46-i-51-Regulamin-LKM

Zarządzenie-nr-51-Zmiana-Zarządzenie-Nr-32-i-46-i-Regulamin-LKM-1-1

Zarządzenie-nr-51-Zmiana-Zarządzenie-Nr-32-i-46-i-Regulamin-LKM-1

Zmiana-Zarządzenie-Nr-32-i-Regulamin-LKM

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej