Lidzbark.pl
Zapytanie ofertowe pn. „Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku”

Zapytanie ofertowe pn. „Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku”

Zgodnie z § 8 pkt 6 Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Beneficjent Dotacji - Parafia Ewangelicko-Augsburska ul. Jagiełły 28, 13-200 Działdowo przekazała do ogłoszenia postępowanie zakupowe.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe skan

Zapytanie ofertowe wersja tekstowa

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SOPZ Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Wykaz robót

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Wykaz osób

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Zobowiązanie innego podmiotu

Informacja z otwarcia ofert

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej