Lidzbark.pl
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest!

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest!

Od 17 października do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem Agencja przyjmuje w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl.

Z dopłaty do wymiany dachu skorzystać mogą rolnicy (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników lub którym przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dopłatę). Dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Limit na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie 20 000 zł (500 m2 x 40 zł/m2).

Jednym z warunków uzyskania dopłaty jest wymiana pokrycia dachowego na całym budynku. Wsparcie w formie płatności końcowej udzielane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka, o ile  we wniosku o objęcie wsparciem wystąpiono o przyznanie tej zaliczki.

Informacje na temat tego działania znaleźć można na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej