Lidzbark.pl
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

INFORMACJA
BURMISTRZA LIDZBARKA
 
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1774 z późn. zm,) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego następująca nieruchomość gruntowa: -  nieruchomość niezabudowana położona w Lidzbarku przy ulicy Garbuzy – Park Sportowo-Rekreacyjny nad jeziorkiem, stanowiąca część działki nr 162 obręb 2 mapa 2 o powierzchni ok.0,0300 ha, dzierżawa gruntu na okres do 3 lat– z przeznaczeniem na usługi turystyczne związane ze sportami wodnymi i rekreacją. Czynsz roczny uzyskany w przetargu, płatny w trzech ratach: I    - do 30 czerwca, II   - do 31 lipca, III  - do 31 sierpnia.  Wywoławczy czynsz roczny - 2.000,-zł brutto. Wykaz nieruchomości Nr 1/2016 został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku na okres 21 dni tj. w terminie od 08.02.2016r. do 29.02.2016r. Po tym okresie zorganizowany zostanie przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę przedmiotowego gruntu.

Załącznik graficzny do Wykazu Nr1 z 2016r.

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej