Lidzbark.pl
Wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych

Wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych

Wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych.

 

Burmistrz Lidzbarka informuje o naborze wniosków o dofinansowanie transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

O wsparcie mogą ubiegać się posiadacze ww. odpadów z działalności rolniczej, wytworzonych  na terenie gminy Lidzbark. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę, odzysku i unieszkodliwiania powyższych wyrobów.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę. 

Wnioski w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2023 r. 
do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy dokładnie oszacować ilość posiadanych odpadów.

 

UWAGA!

Ilość odebranych z terenu gminy Lidzbark odpadów, w ramach realizacji ww. programu, jest ograniczona i wynosi 100 ton, w związku z czym decyduje kolejność złożonych wniosków.

Po osiągnięciu ww. limitu kolejne wnioski mieszkańców nie będą realizowane.

 

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Zainteresowani rolnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o kolejnych krokach realizacji złożonych wniosków. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 23-6961505 wewn. 136 
lub 144.

 

Druki wniosków dostępne są w urzędzie oraz do pobrania poniżej:

 

https://www.lidzbark.pl/upload/1688369381WNIOSEK o udział w programie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG.doc

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej