Lidzbark.pl
UWAGA! Ważny komunikat! „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

UWAGA! Ważny komunikat! „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR, pokrewieństwo w linii prostej oraz potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy PPGR.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • zaświadczeń lub innych dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR, np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego,
  • potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej np. odpisy aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa/ akt zgonu),
  • potwierdzających zamieszkanie na terenie Gminy PPGR np. rachunki lub umowa za media w lokalu (telefon, Internet, prąd, gaz, TV kablową), akt własności lokalu, umowa najmu mieszkania.
  • kserokopię legitymacji szkolnej dziecka

W związku z uzyskaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 30.11.2021 r., wartość złożonych przez gminy wniosków ponad 10-cio krotnie przekracza alokację dostępnych środków zaplanowanych na realizację Programu.

Wobec czego, w przypadku zmniejszenia wartości wnioskowanego dofinansowania, istnieje możliwość oddalenia oświadczeń osób, do których nie uzupełniono wskazanych dokumentów umożliwiających weryfikację poprawności złożonych oświadczeń.

Kopie dokumentów należy złożyć w specjalnie oznaczonej urnie obok wejścia głównego
w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku w  zamkniętej kopercie  podpisanej imieniem
i nazwiskiem osoby uprzednio składającej oświadczenie, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15.12.2021 r. z dopiskiem:
uzupełnienie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

UWAGA!

Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej