Lidzbark.pl
Usuń azbest ze swojego dachu – dodatkowy nabór wniosków

Usuń azbest ze swojego dachu – dodatkowy nabór wniosków

Burmistrz Lidzbarka ogłosił dodatkowy nabór wniosków związanych z udzieleniem pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

W minionym roku wywieziono i zutylizowano ponad 137 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest z 27 nieruchomości położonych na terenie gminy. Tym samym poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka, a także zmalało ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe działanie włókien azbestowych.

- O pomoc ubiegać się mogą właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych, którzy planują usunięcie azbestu w roku 2020 (azbest tylko do odbioru, zdemontowany).
- Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego przez Gminę wykonawcę.
- Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, którzy złożą wniosek o dofinansowanie.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, pokój nr 18 i 19,  na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl oraz u Sołtysów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 4 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 (sekretariat). 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej