Lidzbark.pl
Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

,,Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne. Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat A. Całkowita wartość projektu wynosi 650 354,46 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 550 932,99 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 99 421,47  zł. W ramach projektu Gmina Lidzbark urządziła wokół Jeziora Lidzbarskiego trasę rowerową ‘single track’ z oznakowaniem, dokumentacją powykonawczą oraz wiatą. Jest to pierwsza tego typu trasa w Polsce Północnej, która będzie sporą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Trasa rowerowa ‘single track’ to jednokierunkowa, kręta i pofalowana ścieżka, dająca użytkownikom namiastkę tras górskich. Poprowadzona przez tereny zadrzewione, przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. Ziemna konstrukcja ścieżki jest profilowana, zróżnicowana wysokościowo o średnim spadku nachylenia ok 5-7%, szer. ok. 1,3 m i dł. ok. 8000 mb, odcinek 480 mb, o sz. 2 m. Na odcinkach prowadzonych po skarpie znajdują się naturalne przeszkody: muldy i zakręty typu banda, na odcinkach płaskich przeszkody terenowe naturalne. Trasa jest jednoznacznie oznakowana oraz wyposażona w szykany. Oznakowanie informuje o długości i przebiegu trasy, stopniu trudności oraz wymogach bezpieczeństwa. Ścieżka w minimalny sposób ingeruje w ekosystem, do jej wykonania wykorzystano istniejący w skarpie materiał, a braki uzupełniono klińcem frakcji 0-31,5. Nawierzchnia trasy wykonana jest z kamienia łamanego. Odwodnienie naturalne, poprzez odpowiednie uformowanie muld. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonano wiatę wypoczynkową o powierzchni 25m2, o walorach punktu widokowego, wyposażoną w stół, ławki, stojaki dla rowerów oraz rowerowy zestaw naprawczy. W ramach projektu powstała również mapa trasy, która będzie udostępniana wszystkim chętnym. Celem głównym projektu jest: wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego gminy Lidzbark i utrzymanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wykonanie turystyczno-rekreacyjnej trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim. Cele szczegółowe: - zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych Jeziora Lidzbarskiego poprzez zamknięcie pętli rowerowej wokół akwenu dzięki wykonaniu odcinka uzupełniającego trasę, - zwiększenie dostępności lasów północnej części Jeziora Lidzbarskiego i ich atrakcyjności sportowej poprzez wykonanie bezpiecznej i oznakowanej trasy rowerowej, - wzrost atrakcyjności rekreacyjnej obszaru objętego projektem poprzez wykonanie infrastruktury towarzyszącej w postaci odpowiednio wyposażonej wiaty turystycznej. Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 [av_gallery ids='38415,38416,38417,38418,38419,38420' style='thumbnails' preview_size='portfolio' crop_big_preview_thumbnail='avia-gallery-big-crop-thumb' thumb_size='portfolio' columns='6' imagelink='lightbox' lazyload='avia_lazyload' av_uid='av-k0hcxa']   Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne. Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat A. Całkowita wartość projektu wynosi 729 750.90 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 617 151.76 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 112 599,14  zł. 31 lipca 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu ,,Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Uzasadnienie wyboru danego rozwiązani W ramach projektu Gmina Lidzbark urządzi wokół Jeziora Lidzbarskiego trasę rowerową z oznakowaniem z dokumentacją powykonawczą oraz wiatą. Trasa rowerowa ‘singletrack’ będzie jednokierunkowa, kręta i pofalowana, dająca użytkownikom namiastkę tras górskich. Przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. Poprowadzona będzie przez tereny zadrzewione. Konstrukcja ziemna profilowana, zróżnicowana wysokościowo i w planie o średnim spadku nachylenia ok 5-7%, szer. ok. 1,3 m i dł. ok. 8000 mb. Odcinek 480 mb, sz. 2 m z kostki brukowej, łączący trasę singletrack z istniejącą już ścieżką. Na odcinkach prowadzonych po skarpie zaplanowano naturalne przeszkody: muldy i zakręty typu banda, na odcinkach płaskich przeszkody terenowe naturalne tj. stos kłód, złoże głazów oraz drewniane typu huśtawka, mostek. Trasa będzie jednoznacznie oznakowana oraz wyposażona w szykany. Oznakowanie poinformuje o dł. i przebiegu trasy, stopniu trudności oraz wymogach bezpieczeństwa. Ścieżka będzie w minimalny sposób ingerować w ekosystem, do jej wykonania należy wykorzystać istniejący w skarpie materiał a braki uzupełnić klińcem frakcji 0-31,5. Nawierzchnia trakcyjna z kamienia łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-10 zagęszczonego mechanicznie. Odwodnienie naturalne, poprzez odpowiednie uformowanie muld. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonana będzie wiata wypoczynkowa o powierzchni 25m2, o walorach punktu widokowego, wyposażona w stół, ławki, stojaki dla rowerów oraz rowerowy zestaw naprawczy. Celem głównym projektu jest: wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego gminy Lidzbark i utrzymanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wykonanie turystyczno-rekreacyjnej trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim.

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej