Lidzbark.pl

Ruszył program FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015

Partnerzy realizujący Program mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalni zapraszają do udziału w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 12 marca 2015 r. – 30 marca 2015 r. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które: mają siedzibę oraz planują prowadzić działania na rzecz społeczności z województwa warmińsko-mazurskiego. warmia mazury lokalnie Nowy nabór wniosków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie w roku 2015. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego. Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI W ROKU 2015: 313 600 złotych TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 12 marca 2015 – 30 marca 2015 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:
  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
oraz mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ADRESACI: - Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. - Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków, - Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy na dzień złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku) W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:
  • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
  • planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko - mazurskiego.
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 1 kwietnia - 30 listopada 2015 roku. Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych. Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej przez wnioskodawcę). Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie: www.warmiamazurylokalnie.pl Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń. miejsce: woj. warmińsko-mazurskie data wydarzenia: od 2015-03-12 do 2015-03-30 organizator: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" adres: Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie tel.: 668 845 263, faks: 89 616 00 58 e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl www: http://www.warminskizakatek.com.pl organizator: Nidzicki Fundusz Lokalny adres: Kamionka 7, 13-100 Kamionka, woj. warmińsko-mazurskie tel.: 600 859 988, e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl www: http://www.funduszlokalny.nidzica.pl organizator: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa" adres: Gdańska 23 lok. 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie tel.: 512 608 222, e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl www: http://www.stopa.org.pl organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży adres: Kolejowa 2B, 12-221 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie tel.: 87 423 19 67, faks: 87 423 11 28 e-mail: rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl www: http://www.spdim.pl organizator: Stowarzyszenie "Przystań" adres: Chełmińska 1, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie tel.: 89 649 92 08, faks: 89 649 92 01 e-mail: ilawa@warmiamazurylokalnie.pl www: http://www.przystan.ilawa.pl źródło: Warmia Mazury Lokalnie     Źródło informacji:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1445086.html?from=rss

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej