Lidzbark.pl
Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

Podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie powiatu działdowskiego w 2023 roku działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy będą udzielać porad osobom wskazanym w art. 4 ust. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945.), tj.: 

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest Starosta Działdowski.

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w powiecie działdowskim oraz godziny funkcjonowania punktu 

w poszczególnych dniach tygodnia w 2023 roku.

 

 

Lp.Dzień tygodniaLokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodniaGodziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia

 

1.

 

Poniedziałek

Lidzbark, ul. Dworcowa 2 od 8.30 do 12.30
Rybno, ul. Lubawska 15od 13.00 do 17.00

 

2.

 

Wtorek

Działdowo, ul. Jagiełły 6/8 od 8.00.do 12.00
Lidzbark, ul. Dworcowa 2 od 13.00 do 17.00

 

3.

 

Środa

Działdowo, ul. Jagiełły 6/8 od 8.00.do 12.00
Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5od 13.00 do 17.00

 

4.

 

Czwartek

Działdowo, ul. Jagiełły 6/8od 13.00 do 17.00
Płośnica, ul. Dworcowa 52 od 8.30  do 12.30

 

5.

 

Piątek

Działdowo, ul. Jagiełły 6/8od 13.00.do 17.00 
Lidzbark, ul. Dworcowa 2od 8.30 do 12.30 

 

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej