Lidzbark.pl
Nabór uzupełniający w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty  PPGR”

Nabór uzupełniający w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Z związku z oszczędnościami poprzetargowymi, ogłaszamy nabór uzupełniający w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty

PPGR”

Przyjmujemy do rekrutacji pierwsze 120  kompletnych wniosków-
WAŻNE: złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z decyzją o przydzieleniu sprzętu!

Składanie wniosków w Sali nr 10  (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: 9 grudnia od godz. 9.00, 12 grudnia od godz. 9.00, 13 grudnia (wtorek  13.12.22 przyjmowanie wniosków do godz. 12.00)

W PRZYPADKU WCZEŚNEJSZEGO WYKORZYSTANIA LIMITU 120 WNIOSKÓW, ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA NABORU

 

Wraz z oświadczeniem  zalecamy złożenie dokumentów (KOPIE):

  • Potwierdzenie, że rodzic/dziadek/pradziadek ucznia był pracownikiem PPGR (zaświadczenie lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie w PPGR, np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego)
  • Kopię legitymacji szkolnej ucznia
  • Potwierdzenie  aktualnego zamieszkiwania na terenie gminy Lidzbark np. rachunki lub umowa za media w lokalu (telefon, Internet, prąd, gaz, TV kablową), akt własności lokalu, umowa najmu mieszkania 
  • potwierdzenie faktu pokrewieństwa w linii prostej między uczniem a pracownikiem PPGR np. odpisy aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa/ akt zgonu).

 

Załączniki:

https://www.lidzbark.pl/upload/1670496596Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (1).doc

 

https://www.lidzbark.pl/upload/1670496613Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu).doc

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej