Lidzbark.pl
Moja Woda 2023 - ruszył nowy nabór do programu!

Moja Woda 2023 - ruszył nowy nabór do programu!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 3 sierpnia rozpoczął nabór w ramach 3 edycji programu Moja Woda. Za jego pośrednictwem można sięgnąć po 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach domowych systemów zatrzymywania wód opadowych. Na jakich zasadach skorzystasz z dotacji Moja Woda 2023?

  • Beneficjentami programu Moja Woda 2023 są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego Moja Woda z poprzednich edycji.
  • Właściciele gospodarstw domowych będą mogli uzyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji.
  • Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji służącej do przydomowej retencji wody nie może być mniejsza 2 tys. zł, a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1600 zł.
  • Dotacje z programu Moja Woda 2023 będą udzielane na inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r. Ponadto koszty poniesione przed 01.01.2023 r. nie będą kwalifikowane w 3 naborze do programu Moja Woda 2023.
  • Z Programu Moja Woda 2023 nie mogą być dofinansowane inwestycje, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.


Baza informacji o programie:
https://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/