Lidzbark.pl
Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark

Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii   Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu wynosi 233 549,75 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 186 707,00 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 46 842,75 zł. W ramach projektu, zmodernizowane zostały systemy grzewcze w budynkach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark. Zainstalowano w nich kolektory słoneczne, co w znaczny sposób zwiększyło procentowy udział energii z promieniowania słonecznego, w ogólnym zużyciu energii cieplnej. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte oszczędności około 232,20 GJ/rok ciepła na ciepłą wodę użytkową i na cele ogrzania budynków oświaty i około 77,40 GJ/rok ciepła w ciągu roku na cele ogrzania i ciepłą wodę użytkową przez pozostałe budynki podlegające samorządowi. Stanowi to około 30% oszczędności w każdej ww. kategorii zużycia ciepła. Realizacja projektu wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie CO2 o około 26 % i pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju. Projekt realizuje założenia z dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego: Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020. Projekt poprzez zastosowanie technologii energii solarnej jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jest także spójny z założeniami Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010. Poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co poprawi stan środowiska naturalnego na Warmii i Mazurach. Projekt jest zgodny ze Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark oraz z Projektem założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark. Prace inwestycyjne W ramach projektu zmodernizowano systemy grzewcze w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania zamontowano: w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4 szt. kolektorów i dwa zbiorniki o pojemności 300 l; w Szkole Podstawowej - 5 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 1000 l; w Gimnazjum w Lidzbarku (hala sportowa + stołówka) - 3 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 750 l; w Przedszkolu Miejskim - 10 szt. kolektorów i dwa zbiorniki o pojemności 1000 l; w Budynku szatniowo-socjalnym przy Orliku - 2 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 400 l. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, które spełniać będą wszelkie niezbędne wymogi i standardy w tym zakresie. Rozwiązania techniczne wariantu optymalnego zaproponowane w projekcie zapewniają dostosowanie wspieranej infrastruktury do celów projektu, specyfiki obszaru i interesariuszy projektu. Cała wartość elementów projektu jest związana bezpośrednio z odnawialnymi źródłami energii. Celem głównym planowanego projektu jest ochrona powietrza i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) na terenie Gminy Lidzbark. Cel osiągnięty zostanie poprzez: - 106,08 m2 (około) powierzchni jednostek wytwarzania energii cieplnej/elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - 24 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - 21  MWh/rok w 2011r. i 86 MWh/rok w 2012r. ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów - 0,04 MW/rok łącznej dodatkowej mocy zainstalowanej w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii - 0,04 MW/rok dodatkowej mocy zainstalowanej w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii -  promieniowanie słonecznej Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Gmina Lidzbark
  1. Sądowa 21
13 – 230 Lidzbark Tel. 23 69 61 505 www.lidzbark.pl   [av_gallery ids='4548,4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558' style='thumbnails' preview_size='portfolio' crop_big_preview_thumbnail='avia-gallery-big-crop-thumb' thumb_size='portfolio' columns='5' imagelink='lightbox' lazyload='avia_lazyload' av_uid='av-2sr2hv']

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej