Lidzbark.pl

O Lidzbarku / About Lidzbark

MIASTO LIDZBARK/ The City of Lidzbark

 

Lidzbark zlokalizowany jest w powiecie działdowskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Niespełna 8 tysięczne miasteczko zlokalizowane jest na styku trzech województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. W promieniu 100 km od Lidzbarka znajduje się Olsztyn, Toruń oraz Płock.

Lidzbark is located in the district of Działdowo, in Warmia-Mazury. Town with its eight thousand citizens is located at the junction of three provinces: Warmian-Masurian, Kuyavian-Pomeranian and Masovian. Three big cities like Olsztyn, Toruń and Płock are within radius of 100 km from Lidzbark.

 

Populacja (aktualizacja 06.2018)

Population (as for 2016)

Liczba ludności w mieście

Population in city

Liczba ludności w gminie

Population in Municipality of Lidzbark

 

 

7 834

 

14 310

Liczba ludności w wieku produkcyjnym

The number of working-age population

Gmina:

Municipality:

Kobiety/ Women– 1 874

 

Mężczyźni/Men – 2 280

 

Miasto/City:

Kobiety/Women – 2 287

Mężczyźni/Men – 2 581

Stopa bezrobocia w powiecie (aktualizacja 31 maja 2018)

County Unemployment level (as for May 31 2018)

 10,5%
Przeciętne wynagrodzenie brutto (w powiecie) (GUS 2016 r.) 

Average gross salary  (in County) (GUS; 2016) 

3302,85 zł

ATUTY LIDZBARKA/ The advantages of Lidzbark

Unikalne środowisko naturalne – znakomite warunki rozwoju dla ekologicznych gałęzi przemysłu oraz działalności przemysłu turystycznego i agroturystycznego. Ludzie – wykwalifikowani pracownicy i najniższe koszty produkcji w Polsce. Najwyższa w Polsce pomoc publiczna oraz atrakcyjne lokalizacje pod inwestycje. Brama do rynku Unii Europejskiej i rynków wschodnich – zewnętrzna granica Unii Europejskiej z Federacja Rosyjska.

Unique natural environment – excellent development conditions for ecological industries, tourism and agri-tourism industry. People – qualified employees and the lowest production costs in Poland. The highest public aid in Poland and attractive locations for investments. The opportunity to enter European Union market and eastern markets – the external border of the European Union with the Russian Federation.

Sektory gospodarki z największym potencjałem/Economic sectors with the greatest potential:

 • Turystyka/Tourism
 • Ekologiczne gałęzie przemysłu/Ecological industries
 • Przemysł drzewno-meblarski/Wood and furniture industry
 • Produkcja rolno-spożywcza/Agricultural and food production
 • Produkcja maszyn i urządzeń/ Production of machinery and equipment

Mapka inwestycje

 


Położenie geograficzno-przestrzenne miasta i gminy Lidzbark cechuje:

 • bliskość miasta powiatowego: Działdowo,
 • stolica województwa – miasto Olsztyn – niespełna 100 km,
 • przez miasto przebiega droga wojewódzka 541 oraz 544,
 • korzystne powiązanie Gminy z drogą krajową nr 15 w odległości 30 km, drogą krajową nr 7 w odległości 50 km, nr 10 w odległości 50 km

Odległość i czas dojazdu do Lidzbarka:

 1. do miejscowości:
  • Olsztyn – 90 km (1 godz. 20 min)
  • Gdańsk – 190 km (2 godz. 20 min)
  • Warszawa – 160 km (2 godz. 20 min)
 2. do lotnisk:
  • Szymany – 100 km ( 1 godz. 20 min)
  • Gdańsk – 200 km (2 godz. 30 min)
  • Warszawa – 175 ( 2 godz. 30 min)
 3. do przejścia granicznego w Braniewie – 180 km (2 godz.)

Geo-spatial location of City and commune of Lidzbark characterized by:

 • closeness of the county city: Działdowo,
 • capital of the province – the city of Olsztyn – less than 100 km,
 • the provincial road 541 and 544 run through the city,
 • favorable connection of the Commune with the national road No. 15 at a distance of 30 km, national road No. 7 at a distance of 50 km, No. 10 at a distance of 50 km

Distance and time to commute from Lidzbark:

to the cities:

 • Olsztyn – 90 km (1 hour 20 minutes)
 • Gdańsk – 190 km (2 hours 20 minutes)
 • Warsaw – 160 km (2 hours 20 minutes)

to airports:

 • Szymany – 100 km (1 hour 20 minutes)
 • Gdańsk – 200 km (2 hours 30 minutes)
 • Warsaw – 175km (2 hours 30 minutes)
 • to the border crossing in Braniewo – 180 km (2 hours)

 

Edukacja – szkoły ponadgimnazjalne w Lidzbarku

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego/ High School with bilingual classes of Krzysztof Kamil Baczyński

Garbuzy 20

13-230 Lidzbark

tel./fax: 23 69 61 318

E-mail: lidzbarklo3@wp.pl

 • Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły/ Vacational and Technical School of King Władysław Jagiełło

Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark

tel/fax. 23 696-15-15
e-mail: zslidzbark@vp.pl

 

Kancelarie prawne na terenie Gminy Lidzbark/Law firms in the commune Lidzbark:

 • Kancelaria NORDNES Konrad Jędrzejewski/ 

Jeleńska 6A/21

13-230 Lidzbark

tel. 665 459 051

 • Radca Prawny Ewelina Wojciechowska/ Legal Consue

Nowy Rynek 17

13-230 Lidzbark

tel. 508 480 530

 

PARKI NAUKOWO – TECHNOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM/ SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PARKS IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP

Parki technologiczne/Technology parks

Na terenie Warmii i Mazur powstały trzy nowoczesne parki naukowo-technologiczne, z myślą o przedsiębiorstwach innowacyjnych, wykorzystujących technologie najnowszej generacji oraz firmach badawczych, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju innowacyjnych inicjatyw na terenie regionu:

In Warmia and Mazury, have been created three modern science and technology parks. Their establishment help to encourage innovative enterprises by using the latest generation technologies and research companies whose activities will be an excellent base for the development of innovative initiatives in the region:

 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny/ Olsztyn Science and Technology Park
 • Elbląski Park Technologiczny/ Elbląg Technology Park
 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku/ Science and Technology Park in Ełk

 

Lista największych przedsiębiorstw w gminie/ List of the largest companies in the municipality of Lidzbark

 

Lp. Firma Sektor    Lokalizacja             Dane kontaktowe
1. H + H CELCON POLSKA-PRZEMYSŁ Producent betonu komórkowego

Producer of cellular concrete

ul. Przemysłowa 1413-230 Lidzbark 23-696-11-75
www.hhcelcon.pl
2. SE-DA Sp. z o. o Dekoracje okienne, szycie

Window decorations, sewing

ul. Polna 10
13-230 Lidzbark
23- 696-10-42
www.se-da.pl
3. KARWEL Producent karniszy i rolet

Manufacturer of curtain rods and blinds

ul. 1000-lecia 3913-230 Lidzbark 23-698-20-12
www.karwel.com.pl
4. RELAX S.J. Jarosław Łapyr, Marek Łapyr Producent wyrobów ogrodowych z drewna

A producer of garden products made of wood

Klonowo 41
13-230 Lidzbark
http://www.relax-garden.pl/
23-696-15-22
5. WOLNOŚĆ MEBLARSKA
SP. Z O. O
Producent mebli tapicerowanych

The manufacturer of upholstered furniture

ul. Działdowska 43
13-230 Lidzbark
https://wolnosc-meblarska.pl/
23-696-11-69
6. POLDREW TRADING COMPANY
SP. Z O. O
Drewniane wyroby ogrodowe

Wooden garden products

ul. Zieluńska 9
13-230 Lidzbark
23- 696-15-13
www.poldrew.pl
7. ARTRYB
SP. Z O. O
Przetwórstwo ryb

Fish processing

Nick 18
13-230 Lidzbark
http://artryb.com/
8. PIOTR KOZŁOWSKI „KAMEX” Budowa dróg

Road construction

Jeleń 118
13-230 Lidzbark
http://firma-kamex.pl/
9. PPH SKÓRPOL Klemens Ruciński Producent rękawic i ubrań roboczych

Manufacturer of gloves and work clothes

Jeleńska 23 http://www.skorpol.pl/

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej