O walorach inwestycyjnych Lidzbarka/About investment values ​​of Lidzbark

mówi Burmistrz/Mayor Maciej Sitarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Atutem Lidzbarka jest korzystna lokalizacja i dobra infrastruktura drogowa. W 2015 roku została oddana do użytku północna obwodnica miasta, przy której znajduje sie ponad 50 ha terenów inwestycyjnych. Warto wspomnieć o gazociagu, który zasila nasze miasto. Widzę potencjał gospodarczy Lidzbarka, dlatego od początku 2015 roku skrupulatnie przygotowuje tereny inwestycyjne: aby były w pełni uzbrojone i posiadały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mówiąc o Lidzbarku jako miejscu atrakcyjnym dla inwestora, nie można zapomnieć o walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Unikalne środowisko naturalne i dobrze rozwinięta baza rekreacyjna, turystyczna i noclegowa sprawiają, ze po pracy można korzystać ze ścieżek rowerowych, plaży i innych atrakcji. Tereny przy obwodnicy – to najlepiej oceniona przez Polska Agencje Informacji i Inwestycji Zagranicznych lokalizacja inwestycji na terenie powiatu działdowskiego.

The advantage of Lidzbark is favorable location and good road infrastructure. In 2015, the northern bypass of the city was opened, which gives access to over 50 hectares of investment areas. What is worth mentioning  is the gas pipeline that supplies our city. I see the economic potential of Lidzbark, which is why from the beginning of 2015, I am preparing investment areas so they will be fully developed and to have a local spatial development plan. Speaking of Lidzbark as an attractive place for an investor, one cannot forget about natural and landscape values. Thanks to the unique natural environment and well-developed recreational, tourist and accommodation facilities, it is possible to use bicycle paths, beach and other attractions after work. Grounds near the ring-road were rated the best location of the investment in the Działdowo County, by the Polish Information and Foreign Investment Agency.

  

 

Welex
Od 2016 roku w Lidzbarku jeździ Welex. Elektryczny pojazd służy mieszkańcom jako forma transportu publicznego. Natomiast turyści mają możliwość dotarcia do centrum miasta oraz muzeów. Do tej pory Welex przejechał ponad 18 tys. km.

Welex has been driving in Lidzbark since 2016. The electric vehicle serves residents as a form of public transport. However, tourists have the opportunity to reach the city center and museums. So far, Welex has traveled over 18.000 kilometers.

 

Ścieżka MTB/ MTB Singletrack
Licząca 8,5 km trasa rowerowa wokół Jeziora Lidzbarskiego jest w pełni utwardzona i oznakowana. Projekt uzyskał dofinansowanie w RPOWM. Całkowita wartość to około 720 tysięcy złotych w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 620 tysięcy. Na trasie znajdziemy przeszkody o różnym stopniu trudności, miejsca, gdzie można naprawić rower gdy dojdzie do jakiegoś uszkodzenia oraz wiaty do odpoczynku. Nowa ścieżka rowerowa jest przyjazna zarówno dla zaawansowanych zawodników MTB ale i dla zwykłych amatorów jazdy na rowerze.

MTB singletrack path is fully hardened and marked, 8.5 kilometer-long cycle route around Lake Lidzbark. The project received funding in RPOWM. The total value is approximately 720.000PLN, including the European Union funding of 620.000PLN. On the route one will find obstacles of varying difficulty, a place where you can repair the bike and rest areas. The new bike path is friendly both for advanced MTB riders and for ordinary cycling enthusiasts.

Park linowy eWELlinka/ Rope Park eWELlinka

Obiekt usytuowany jest w zalesionej części plaży miejskiej, tuż obok popularnego wśród dzieci placu zabaw z pirackim statkiem. Powstał w ramach budżetu obywatelskiego i oferuje 7 przeszkód, m.in. kładki z półkolami, tyrolki, beczki czy pajęczyny. Lidzbarski park linowy eWELlinka jest bardzo bezpieczny dzięki zastosowaniu systemu asekuracji ciągłej, co oznacza, że osoba korzystająca z parku jest podpięta na całej trasie.

The object is located in a forested part of the city beach, next to a children’s favorite playground with a pirate ship. It was created as part of the civil budget and offers 7 obstacles, including footbridges, zip-lines, barrels or cobwebs. Lidzbark rope park „eWELlinka” is very secure thanks to the use of continuous belay system, which means that the person using the park is attached to a safe line along the entire route.

Mała zjeżdżalnia wodna/ The small water slide

Powstała w 2015 roku zjeżdżalnia wodna przeznaczona jest dla młodszych dzieci. Bezpłatnie korzystać z niej mogą zarówno mieszkańcy jak i wszyscy wypoczywający nad Jeziorem Lidzbarskim. Koszt atrakcji wyniósł ponad 150 tys. zł.

The water slide was created in 2015. It is designed to be used by younger children. Its biggest advantage is the fact that it is free to use by all residents and tourists spending their time  on Lake Lidzbark. The cost of the attraction is  over 150.000PLN.

Lidzbark w Cittaslow/ Lidzbark in Cittaslow

W 2015 r. Lidzbark przyjęty został w poczet miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Podejmując decyzję o przystąpieniu Lidzbarka do Cittaslow, braliśmy pod uwagę dobro naszego miasta, możliwość dalszego rozwoju, korzystania z doświadczeń miast członkowskich, ale także to, że możemy wnieść nowe ciekawe pomysły. W tej kadencji Lidzbark był również gospodarzem warsztatów dotyczących Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia a także Festiwalu Miast Cittaslow. Jako atrakcja dla mieszkańców i turystów na ul. Działdowskiej powstał skwer Cittaslow. Oprócz kontaktów międzynarodowych sieć niesie także korzyści finansowe w postaci pozakonkursowych środków dla miast członkowskich zarezerwowane w RPOWiM. Wiadomo już, że z puli rezerwowej nasza gmina otrzyma jeszcze w tym roku 2 mln zł.

In 2015, Lidzbark was incorporated into the cities belonging to the International Cittaslow City Network. When making the decision to join Lidzbark to Cittaslow, we took into account the good of our city, the possibility of further development by using the experiences of member cities, but also that we can bring new interesting ideas. In this term of office, Lidzbark also hosted workshops on the National Network of Cities of Good Life and the Festival of Cittaslow Cities. As an attraction for residents and tourists, on Działdowska street, we have established The Cittaslow Square. In addition to international contacts, the network also provides financial benefits in the form of non-competitive funds for member cities reserved in RPOWiM. It is already known that  this year, our municipality will receive  2.000.000PLN from the reserve pool.

Bulwar nad rzeką Wel/ Wel river boulevard

Wystarczył chodnik z kostki betonowej, oświetlenie, taras i plac zabaw aby ożywić to miejsce w centrum miasta. W tym roku dzięki środkom z PROW powstanie mała przystań kajakowa będąca jednocześnie schodami. Wszystko po to, aby kajakarze mieli odpowiednie miejsce do cumowania.

All you need is a pavement made of concrete cubes, lighting, a terrace and a playground to liven up this place in the city center. This year, thanks to funds from the RDP, also a small canoe marina will be created, All this so that canoeists have a suitable place for mooring.

Maskotka, mural i witacze/ Mascot, mural and welcoming signs

W roku 2015 świeżo upieczona maskotka naszego miasta, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zyskała imię Weluś. W okresie wakacyjnym powstało dostosowane miejsce do postoju kamperów, mural nawiązujący do historii miasta i przedstawiający postaci historyczne związane z Lidzbarkiem, a na Plaży Miejskiej maszyna vendingowa, z której każdy mógł zakupić gadżet spod znaku jednorożca. Przy drogach wjazdowych pojawiły nowe witacze, czyli tablice witające podróżnych promujące miasto.

In 2015 as a result of the competition mascot of our city was named „Weluś”. During the holiday season, we have established a suitable place for campers and city beach was equipped with vending machines from which anyone cen get a souvenirs related to the unicorn city. What is more, with regards to the city’s history and historical figures associated with Lidzbark  the group of artists created a mural that welcomes all visitors coming to the city. All that including new welcoming sings on all ends of the town, are vital promoting factors for our city.