Żłobek Miejski w Lidzbarku. Jesteśmy! Działamy! Zapraszamy!

Żłobek Miejski w Lidzbarku zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia na niekończącą się zabawę poznawczo-edukacyjną w doskonałych warunkach pod opieką miłych opiekunek.

 

 

Dzieci codziennie zdobywają nowe umiejętności z zakresu życia codziennego, np. dbanie o higienę osobistą, współdziałanie z rówieśnikami, nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków i wiele innych… Rozwijamy w dzieciach także umiejętności artystyczne i muzyczne.

 

 

Niewątpliwą atrakcją Żłobka Miejskiego w Lidzbarku są integracyjne spacery w sześcioosobowych busikach.

 

 

Po ranku pełnym wrażeń, jest czas na błogą drzemkę z kołysanką w tle….

 

 

W trosce o prawidłowy rozwój motoryki dużej i małej naszych Pociech oferujemy rożnego typu zabawy:

zabawa z chustą klanza, która:

  • rozwija wrażenia wzrokowe, dotykowe, słuchowe i ruchowe
  • rozwija świadomość własnego ciała oraz współdziałania w otaczającej przestrzeni
  • kształtuje współpracę z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się
  • rozwija poczucie bezpieczeństwa poprzez zacieśnianie więzi między dzieckiem a rodzicem;

 

 

zabawa w basenie sensorycznym, który:

  • poprawia percepcję wzrokową
  • poprawia koncentrację poprzez normalizację procesów modulacji;
  • poprawia percepcję słuchową poprzez stymulację przedsionkową i  słuchową;
  • poprawia koordynację wzrokowo- ruchową;
  • rozwija orientację przestrzenną, schematu ciała;

 

 

Cały czas dążymy do powiększenia wyposażenia żłobka pozwalającego na bardziej intensywny rozwój naszych Maluszków !!!

 

Żłobek Miejski w Lidzbarku

ul. Zieluńska 7

13-230 Lidzbark

Telefon kontaktowy – 23 6961519

e-mail: zlobek@lidzbark.pl