Zimowa pomoc dla bezdomnych

Pragniemy poinformować, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC:

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/images/stories/2016_pa%C5%BAdziernik/Wykaz_plac%C3%B3wek_nios%C4%85cych_pomoc_osobom_bezdomnym_w_wojew%C3%B3dztwie_warmi%C5%84sko-mazurskim_2016.xls