„Zielony Laur” dla Gminy Lidzbark

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Lidzbark została wyróżniona nagrodą Polskiej Izby Gospodarczej „Zielony Laur” za poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup.
XIV Gala wręczenia nagród „Zielony Laur” odbyła się 20 września 2019 r. w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł, dyplom i statuetkę z rąk Przewodniczącego Kapituły Zielonego Lauru – Profesora Marka Gromiec odebrał Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. W tym roku zostały wyróżnione jedynie 2 samorządy – Miasto Marki oraz Miasto i Gmina Lidzbark.
Laureatami statuetek „Zielony Laur” zostają przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki samorządowe, które w sposób istotny przyczyniły się do propagowania ekorozwoju oraz wdrażały nowatorskie rozwiązania przy realizowaniu inwestycji ekologicznych. Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.
W tym roku konkurs „Zielony Laur” odbył się po raz czternasty. Nagrodzono 10 laureatów w 3 kategoriach: Firmy i Instytucje, Samorząd, Nagrody indywidualne.