ZHP w Lidzbarku ma nową Harcówkę

Lidzbarski Hufiec ZHP otrzymał nową siedzibę. Mieści się ona teraz przy ul. Działdowskiej 10 A w budynku byłej gazowni. Pomieszczenie zmieniło się nie do poznania – obecnie jest to kilka pomieszczeń takich jak sekretariat z gabinetem, kuchnia czy pokój harcmistrzowski oraz główna sala zwana harcówką. 14 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, Harcmistrza Grzegorza Woźniaka – członka Głównej Kwatery ZHP, Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP Jakuba Zięty, delegacji Hufca Braniewo Arkadiusza Witkowskiego oraz Jana Turoniuka. Na uroczystości obecni byli także dyrektorzy i przedstawicieli wszystkich szkół z terenu Gminy Lidzbark oraz licznie zgromadzeni sympatycy hufca ZHP, zuchy, harcerze i ich rodzice.

Podczas środowej uroczystości nie zabrakło przecięcia wstęgi oraz podziękowań za nieocenioną pomoc. „Jestem przekonany, że członkom Hufca Lidzbark Welski nie zabraknie uporu i determinacji w dalszych działaniach zmierzających ku temu, aby zaplanowane przedsięwzięcia mogły zostać możliwie szybko i sprawnie zrealizowane. Życzę, aby to miejsce było pełne pozytywnych wspomnień, poszczególne piony rozwijały się a nowi członkowie w swych gromadach i drużynach Hufca Lidzbark Welski znaleźli swoje miejsce i pięli się wzwyż” – powiedział burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek.

Jest to teraz zadbane i przyjazne miejsce spotkań lidzbarskiej braci harcerskiej. Należy dodać, że z lidzbarskiej Harcówki korzysta obecnie ok. 250 harcerzy z całej gminy a także większość organizacji i stowarzyszeń. Zuchy i harcerze nie ukrywali zadowolenia i zapewniają, że będą dobrymi gospodarzami.