ZHP – Hufiec Lidzbark

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Warmińsko-Mazurska
HUFIEC  LIDZBARK  WELSKI  ZHP
13-230 Lidzbark  ul. Piaski 2
tel. 23 696 11 25
lidzbark@zhp.pl

ZHP – Hufiec Lidzbark