Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Cittaslow w Olsztynie

We wtorek, 21 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz pełnomocnik ds. Cittaslow Tomasz Poniewski. Podczas Zgromadzenia przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu za  2015 rok, a także przedłożono plan działania Stowarzyszenia na rok 2016, Przedstawiono również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok. Głównym punktem obraz było udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

IMAG0426