Trwają zebrania wyborcze w naszych OSP

Od 9 stycznia trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze strażaków ochotników z Gminy Lidzbark. Do tej pory spotkania odbyły się w OSP: Słup, Kiełpiny, Tarczyny oraz Bryńsk. Podczas zebrań przedstawiane są sprawozdania z działalności OSP za 2015 rok, sprawozdania finansowe, a także sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na zebraniu wybierani są również członkowie Nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przed nami spotkania Ochotniczych Straży Pożarnych  w Jeleniu, Wąpiersku, Nowym Dworze, Starym Dłutowie oraz w Lidzbarku.