ZAWIADOMIENIE o zapisach do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku rok szkolny 2018/2019

Termin  zapisów  od  01.03.2018r.  do  30.03.2018r.  

Pobieranie wniosków o przyjęcie do przedszkola i składanie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  w   w/w terminie  w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku, w godzinach 8.00- 15.30 w sekretariacie.

W  postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3, 4, 5, 6 letnie ( urodzone w latach  2015-2012)
  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lidzbark.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora przedszkola  w terminach  określonych w harmonogramie.

Dzieci  sześcioletnie ( urodzone w 2012 r.) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie  (urodzone w 2014 r.)  oraz dzieci  trzyletnie  ( urodzone w 2015r.)  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, Burmistrz Lidzbarka, wskazuje inne przedszkole, które dziecko przyjmie.

Załączniki:

WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA

TERMINARZ REKRUTACJI