Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lidzbark na 2019 rok w formie powierzenia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lidzbark na 2019 rok w formie powierzenia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.