Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie wymiany pieców

Wszystkich mieszkańców miasta i gminy (nie tylko tych, którzy składali wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców) zapraszamy na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego do wymiany pieców węglowych.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca (czwartek) o godz. 16:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23.
 
Podczas spotkania omówione zostaną, m.in. zasady udzielania dotacji, zasady prawidłowego wykonywania robót związanych z wymianą pieca zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami, przyczyny i skutki złej jakości powietrza, wywołane spalaniem złej jakości paliw i odpadów w piecach węglowych oraz wykorzystaniem przestarzałych, niespełniających norm kotłów węglowych, tzw. kopciuchów.
 
Przedstawione zostaną również zasady udziału w programie pożyczkowym „EWA plus” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz temat instalacji fotowoltaicznych.