Zapraszamy na wystawę pn. „Edward Klemens. Miłośnik Ziemi Lidzbarskiej”