Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, 17 lutego (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych na temat możliwości rozwoju i ekonomizacji działań (działalność odpłatna statutowa, działalność gospodarcza, stwarzanie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakładanie spółdzielni socjalnych). Spotkanie jest organizowane w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA.

 

NGO 2017