Zapraszamy na ostatnie warsztaty konsultacyjne dot. zagospodarowania terenu nad jeziorem w Kiełpinach