Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark
na lata 2015-2022.

 

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnej wizji Gminy oraz wyznaczenie celów i pomysłów (projektów), które będzie można realizować w nowym okresie programowania. Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu Strategii, która następnie zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Lidzbark.

Konsultacje odbędą się w poniedziałek (06.07.2015r.) o godz. 9 oraz czwartek (09.07.2015r.)  o godz. 10 w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, Sala konferencyjna nr 10. Każdy uczestnik konsultacji ma do wyboru jeden z powyższych terminów.

 

Bardzo liczymy na Państwa obecność.