Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lidzbark

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Miasta i  Gminy w Lidzbarku.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych ( 6 rachmistrzów przypada na teren Gminy Lidzbark i są to osoby z naszej Gminy) jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

  • wywiadu telefonicznego, który dla naszych rachmistrzów rozpoczął się od 17 maja
  • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pod numerem telefonu 603798313 ( Małgorzata Nawrocka-koordynator gminny) oraz pod numerami:23 6961505 wew.144 i wew.126 lub na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!