Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Konopie – pomost między przeszłością i przyszłością”

plakatA3 wersja4