ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO!


Od 01.03.2019r. do 30.03.2019r., do godz.15:00 w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA można składać WNIOSKI o przyjęcie do Przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty które należy złożyć są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku: plidzbark.edupage.org