Zakończył się remont w przychodni zdrowia

W ubiegłym tygodniu zakończył się remont w przychodni zdrowia na ul. Brzozowej w Lidzbarku. Podczas prac całkowicie przebudowana została recepcja oraz hol przy wejściu głównym lidzbarskiego ośrodka zdrowia. Wyremontowano także łazienki dla pacjentów oraz personelu. Przygotowany został również pokój dla lekarzy, którzy w przyszłym roku będą pełnić dyżury weekendowe. Całkowity koszt inwestycji to ponad 100 tys. zł. – Remont wpłynie na lepsze warunki obsługi pacjentów – uważa burmistrz Maciej Sitarek. – W projekcie budżetu na przyszły rok przewidziałem kwotę 120 tys. zł na dalszą modernizację przychodni.