Wpłynęło 37 wniosków na wymianę pieców na proekologiczne

W piątek, 31 sierpnia zakończył się proces składaniu wniosków o pierwszą w naszej gminie dotację na wymianę starych pieców węglowych na proekologiczne. Program jest w 100% finansowany przez Gminę Lidzbark i ma być także realizowany w kolejnych latach. Na czwartkowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia kwoty na dotację. – Obecnie jest na dotacje dla mieszkańców przeznaczona jest kwota prawie 90 tys. zł – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Daje to możliwość przyznania dotacji większej liczbie mieszkańców. W tegorocznym programie złożonych zostało 37 wniosków na wymianę pieców – dodaje burmistrz. Wnioski złożyli nie tylko mieszkańcy Lidzbarka, ale także gminy. Najwięcej wniosków dotyczyło wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Weryfikacja wniosków rozpocznie się 4 września. Podpisanie umów z mieszkańcami i przekazanie dotacji planowane jest jeszcze w miesiącu wrześniu.