Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Słupie

26 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015, na które licznie przybyli rodzice oraz zaproszeni goście.

Przygotowana  przez Katarzynę Mróz oraz Beatę Kozłowską akademia uświetniła ostatnie w tym roku szkolnym wspólne spotkanie w murach Szkoły Podstawowej w Słupie. Uczniowie klasy VI, którzy po raz ostatni usłyszeli dzwonek w naszej placówce, bo przeszli do następnego etapu edukacji, pozostawili nas z łezką w oku.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały uczennice klasy I (należące do gromady zuchowej „Leśne Ludki”) pod kierunkiem Jolanty Kosman i Beaty Kozłowskiej. Popisy taneczne zaś przygotowały dwie grupy dziewcząt, które trenują pod okiem Grażyny Kacprowicz.

Dyrektor szkoły Beata Kozłowska podziękowała radnemu Gminy Lidzbark, Pawłowi Ciesielskiemu, byłemu Prezesowi Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa”, za wszelką pomoc i przychylność szkole. Słowa wdzięczności Dyrekcja skierowała także do Proboszcza Parafii Boleszyn – Księdza Kanonika Piotra Nowaka, Państwa Aliny i Rafała Stachewiczów – zajmujących się księgowością Szkoły i Stowarzyszenia, Państwa Doroty i Piotra Ostrowskich, Agnieszki i Cypriana Żachów, Wiesława Czarneckiego, Wojciecha Fiszera oraz rodziców, którzy szczególnie włączają się w życie szkoły, pomagają i są zawsze gotowi, aby wspólnie z nauczycielami i członkami stowarzyszenia wspierać placówkę, poszerzać jej bazę edukacyjną. Podziękowania otrzymali Państwo: Grażyna i Juliusz Bartkowscy, Alina Józwowska, Justyna Sadowska z Tomaszem Chojnackim, Agnieszka i Dariusz Kamińscy, Justyna i Wiesław Kardowie, Beata i Adam Kawkowie, Marzena i Sławomir Kucowie, Joanna i Henryk Kubiccy, Jadwiga i Jan Kenscy. Monika i Grzegorz Lengowie, Anna Lisicka, Ewa i Robert Łukaszewscy, Anna i Kazimierz Mierzyńscy, Karolina i Andrzej Mówińscy, Katarzyna i Marcin Sadowscy, Justyna i Piotr Stumscy, Anna i Mariusz Szmitowie, Bożena i Piotr Szpejnowie, Dorota i Leszek Szynakowie, Mariola i Jarosław Tucholscy, Beata i Leszek Wierzchołowscy.

Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem, listów pochwalnych, dyplomów, podziękowań i pożegnaniu klasy VI, Pani Dyrektor złożyła nauczycielom, uczniom oraz rodzicom życzenia wspaniałych, pełnych słońca i wypoczynku wakacji.

zakończenie roku 2 zakończenie roku szkolnego (2) zakończenie roku szkolnego 1 zakończenie roku szkolnego SP Słup 2 zakończenie roku szkolnego SP SŁup 3 zakończenie roku szkolnego zakończnie roku szkolnego SP Słup 1 zakończenie roku szkolnegozkole