„Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku”

Już niebawem powstanie wyjątkowe miejsce rekreacji w Lidzbarku w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku”.

Projekt obejmuje zagospodarowanie działek nr 496 i 498 w Lidzbarku pod teren rekreacyjny obejmujący następujące prace: wykonanie infrastruktury technicznej, wykonanie parkingu, ogrodzenia, zagospodarowanie zielenią oraz infrastrukturą towarzyszącą składającą się z następujących elementów: – chodników, placu do teqballa, mini plaży, placu zabaw (w skład, którego wchodzą: rowerowy plac zabaw oraz Linarium), skate parku, łączki biwakowej. Ponadto założono instalację elementów małej architektury.

Projekt „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.