Zadłużenie Gminy Lidzbark najniższe w województwie

Jak wynika z danych przedstawionych przez Skarbnik Miasta i Gminy Lidzbark Gabrielę Sadowską na przełomie lat 2010 – 2016 zadłużenie Gminy maleje z każdym rokiem, szczególnie widoczne jest to w latach 2015 – 2016. Polityka budżetowa prowadzona przez władze samorządowe pozwoliła zmniejszyć zadłużenie z roku 2014 w kwocie 5 689 992 mln do kwoty  3 781 124 w roku 2016r. – Kondycja finansowa naszej gminy jest bardzo dobra. Wśród gmin miejsko-wiejskich naszego województwa plasujemy się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wielkość zadłużenia – mówi burmistrz Maciej Sitarek. – Dobra sytuacja finansowa otwiera wielkie drzwi w ubieganiu się o środki unijne – dodaje.

wykres