Zadanie publiczne – Parada zabytkowych aut wraz z wystawą z okazji Dnia Dziecka

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego