Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Wyjątkowe Miejsca Powiatu Działdowskiego”

Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych pod względem formy i treści fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca powiatu działdowskiego, popularyzacja walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych powiatu działdowskiego, zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej wśród uczestników oraz propagowanie fotografowania w plenerze jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.