XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU 27.10.2021 r.