XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU 30.11.2021 r.