XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU 10.05.2021 r.