XX edycji konkursu „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2015″

Serdecznie zapraszamy do wzięła udziału w XX już edycji konkursu „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2015″. Ideą przedsięwzięcia jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia, natomiast do 15 maja oraz 16 września zaplanowano wizytację w zgłoszonych miejscowościach. Podczas spotkań oceniany będzie stan wsi oraz wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy stanu ekologicznego oraz estetycznego wsi. Podsumowanie konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się do 30 września 2015 roku. . Karta zgłoszeniowa udziału wsi w konkursie musi być podpisana przez Wójta Gminy/Burmistrza Miasta, Sołtysa Wsi oraz Członka Rady Sołeckiej. Zgłoszenie wsi następuje za pośrednictwem Urzędu Gminy, na terenie którego znajduje się wieś. Gmina może zgłosić do konkursu każdorazowo 1 wieś a w konkursie nie mogą brać udziału wsie, które w ostatnich 5 edycjach zajęły I miejsce.

Organizatorzy:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie
Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza

Więcej informacji: http://www.zgwm.pl/main.php?fid=482&pg=1&type=full&id_lang=0&liid=23721

Karta zgłoszenia