XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU 30.05.2022 r.