X Międzypowiatowe Warsztaty Ekologiczne

W dniach 8-9 maja odbyły się X Międzypowiatowe Warsztaty Ekologiczne pod hasłem „Wszystkie Barwy Ziemi” w Świeciu nad Osą.
organizatorem i współorganizatorem wyjazdu uczestników szkół Gminy Lidzbark na warsztaty była Szkoła Podstawowa w Bryńsku oraz Hufiec ZHP w Lidzbarku.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie z terenu gminy Lidzbark oraz powiatu grudziądzkiego. Szkoły Gminy Lidzbark reprezentowało 36 uczestników.
Na warsztatach spotkali się uczestnicy biorący udział w quizie ekologicznym szkół podstawowych i gimnazjów oraz w konkursie plastycznym i fotograficznym. Uczestnicy pogłębiali wiedzę ekologiczną poprzez różne formy edukacji i bezpośredni kontakt z przyrodą, kształtując właściwe postawy do środowiska naturalnego.
Ważnym elementem warsztatów była integracja młodzieży szkół uczestniczących w zajęciach oraz promocja gminy Lidzbark w powiecie grudziądzkim.
Laureaci konkursów oraz pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody za wkład i poświęcenie czasu w celu szerzenia wiedzy przyrodniczej. Stanowi to potwierdzenie, że uczniowie interesują się tematyką przyrodniczą, co więcej, realizują swoje pasje w tym zakresie.
Wyjazd na warsztaty był możliwy dzięki sfinansowaniu dowozu przez burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka. Nagrody książkowe i rzeczowe zostały przekazane przez Nadleśnictwo Lidzbark oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

21WarsztatyEkol2015 02WarsztatyEkol2015 04WarsztatyEkol2015 05WarsztatyEkol2015 07WarsztatyEkol2015 08WarsztatyEkol2015 10WarsztatyEkol2015 11WarsztatyEkol2015 12WarsztatyEkol2015 13WarsztatyEkol2015 14WarsztatyEkol2015 15WarsztatyEkol2015 19WarsztatyEkol2015 20WarsztatyEkol2015