X edycja Konkursu Piosenki Anglojęzycznej za nami!

W niedzielę, 18 października, w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbyła się X edycja Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. pod Patronatem Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka .Uczestnicy wydarzenia startowali w dwóch kategoriach wiekowych – do siedemnastego roku życia, oraz w grupie dorosłych (osiemnaście lat i wzwyż). W pierwszej kategorii znalazło się dwunastu uczestników, w drugiej zaś wystąpiła tylko trójka dziewcząt.

Realizowany na stopniu powiatowym konkurs odznaczał się zróżnicowanym poziomem wykonawczym, przy sporym ujednoliceniu repertuaru – dominowały utwory z kręgu muzyki popularnej sprzed lat i najnowszej. Większość uczestników wybrało do swoich występów oryginalny podkład muzyczny interpretowanych utworów, zdarzały się jednak kompozycje śpiewane przy akompaniamencie „żywego” instrumentu – gitary akustycznej. Podobnie jak w przypadku warstwy wokalnej, także wykorzystanie instrumentarium cechowało się różnym poziomem wykonawczym.

Imprezę, która odbyła się w wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej, prowadziła dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku Katarzyna Borowska , zaś występy uczestników oceniało jury w składzie: Stanisław Deja (pianista, kompozytor), Ewa Mroczkowska (anglistka) i Szymon Gołąb (prezenter radiowy, krytyk muzyczny). Cenne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) ufundowane przez Burmistrza Lidzbarka oraz Starostwo Powiatowe w Działdowie odebrały następujące uczestniczki:

 

w kategorii do siedemnastu lat:
Klaudia Gutowska
Sylwia Falkowska
Zuzanna Czajkowska

w kategorii wykonawców dorosłych:
Weronika Dziawgo
Karolina Pieckowska
Anna Niemiro

Do zobaczenia na przyszłorocznej edycji Konkursu Piosenki Anglojęzycznej; jest to ważna inicjatywa rozbudzająca – głównie wśród młodych mieszkańców powiatu – zainteresowania: muzyką, techniką wystąpień publicznych, oraz poprawnym wysławianiem się w języku angielskim.