Wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzor sprawozdania z wykonania tego zadania

 

10r.w_sprawie_wzoru_ofert_i_ramowego_wzoru_umowy_dotyczacej_realizacji_zadania_publicznego_oraz_wzoru_sprawozdania_z_wykonania_tego_zadania.