Wystawa grafik Jacka Gałężewskiego

W sobotę 6 sierpnia w galerii „Nowa Przestrzeń” działającej przy lidzbarskim ośrodku kultury odbył się wernisaż wystawy grafik Jacka Gałężewskiego – malarza, rzeźbiarza i grafika mieszkającego i tworzącego obecnie w Nasielsku.

Jacek Gałężewski to twórca aktywny już od kilku dziesięcioleci, laureat wielu krajowych konkursów i zdobywca nagród. Swoje prace wystawiał dotąd w sporej ilości galerii w Polsce, proponując odbiorcom spotkanie z realistycznie przedstawionymi pejzażami – ale nie tylko… Na wernisażu lidzbarskiej wystawy zatytułowanej „Spacerem po Mazowszu” zaprezentowane zostały grafiki, które obok dbałości o szczegół, prezentują mazowiecki pejzaż od strony zawartych w nim elementów wizyjnych, często ukrytych przed powierzchownym oglądem. Ten składnik prac Jacka Gałężewskiego pozwala odczytywać je w zestawieniu chociażby z prozą Jarosława Iwaszkiewicza (zwłaszcza z „Podróży do Polski”) – co stało się jednym z tematów spotkania artysty z licznie przybyłą do galerii publicznością. W Lidzbarku można obejrzeć w sumie kilkadziesiąt prac Jacka Gałężewskiego.

Tradycyjnie wieczór w „Nowej Przestrzeni” miał znakomitą oprawę muzyczną (Joanna Przyborowska – śpiew i pianino), zaś na gości czekał słodki poczęstunek i napoje. Warto podkreślić ten aspekt funkcjonowania lidzbarskiej galerii – oprawę wyznaczającą szacunek zarówno dla prezentowanej sztuki, jak i chcących ją poznawać odbiorców.

Wystawa grafik Jacka Gałężewskiego jest czynna do 14 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Wstęp do galerii jest bezpłatny.